Idazkaritza

Departamentu honen ardura da administrazio-egintzaren fede eta berme juridikoa ematea; horrekin batera, izapide edo tramiteak herritarrei erraztea eta horiei buruzko informazioa ematea.

 • Biztanleen Udal Errolda eta estatistika eramatea.

 • Udal eskumeneko ziurtagiriak, Udalean dagoen dokumentazio orokorrari buruzkoak barne.

 • Ezkontza zibilak.

 • Udal organoei buruzko fede publikoa, honako hauei dagokienez: Udalbatzaren osoko bilkurak, gobernu batzarrak eta udal enpresa publikoen bilerak eta egintzak.

 • Lege-aholkularitza ematea Udalbatzari, batzordeei, Gobernu Batzarrari, alkateari, zinegotziei eta Udalaren menpe dagoen enpresa publikoari.

 • Organo hauen aktak prestatzea: Udalbatzaren osoko bilkuretakoak eta gobernu batzarretakoak .

 • Hautesle-errolda eta hauteskundeak.

 • Administrazio-informazio orokorra

 • Dokumentuen erregistroak

 • Errolda ziurtagiriak

 • Herritarrarekiko arreta (aurrez aurre, telefonoz, e-mail bidez...)

 • Postaren kudeaketa

 • Agirien konpultsak

 • Jakinarazpenak

 • Tramiteak orokorrean

 • Langileen Erregistroa mantentzea eta eguneratzea.

 • Urteko lan-eskaintza publikoa kudeatzea.

 • Langileak hautatzeko eta kontratatzeko prozesuak egitea.

 • Lanpostuen eta langileen zerrendak mantentzea eta eguneratzea.

 • Ordainsariei buruzko gaiak bideratzea eta konpontzea.

 • Baimen- eta lizentzia-eskaerak kudeatzea.

 • Administrazio-egoeren aldaketa eskaerak bideratzea. 

 • Lanpostuen balorazioa egitea.

 • Lanera ez etortzeak/absentismoa kontrolatzea eta horren inguruko kontrol medikoa kudeatzea.

 • Udal erakundeei aholkuak ematea, langileriaren eta antolaketaren alorrean.