Kontu-hartzailetza

Kontuhartzailetzari dagokio udalaren baliabide ekonomikoak kudeatzea: diru-sarrerak eta gastuak, kobrantzak eta ordainketak, udal aurrekontuaren kudeaketa, etab.

  • Udal zergen, prezio publikoen eta zuzenbide publikoko gainontzeko sarreren kudeaketa eta likidazioa.

  • Diru-sarreren bilketa.

  • Ordainketen atzerapenak eta zatikapenak.

  • Laguntza fiskalak.

  • Zergadunen arreta, informazioa eta aholkua.

  • Udal aurrekontuaren kudeaketa.

  • Kontabilitatea.

  • Hornitzaileekin harremanak.

  • Ordainketak.