Albisteak

2019 urtealdiari dagokion Zerga eta Prezio Publikoen Egutegi Fiskalean zehazten denez, ondasun higiezinen gaineko zerga ordaintzeko epea ekainaren 30ean amaitzen da.

Igandea denez, hurrengo egunean, uztailaren 1ean, zordunduko dira helbideratutako erreziboak.